Kindzorg thuis

De gezinnen die Kids2care ondersteunt, hebben over het algemeen een zorgvraag die langdurig is. Dit kan enkele maanden zijn, maar ook meerdere jaren. Kids2care biedt uw gezin deze vorm van zorg. De wensen van ouders en kind komen in onze zorgverlening natuurlijk op de eerste plaats. In overleg met alle betrokken zorgverleners kijken wij samen met u als ouders naar de zorgvraag en zorgbenodigdheden van uw kind, zodat aan uw kind zo optimaal mogelijke zorg kan worden verleend.

Daarnaast zijn er voor elk gezin met een kind met een ‘extraatje’ momenten dat er wat meer zorg nodig is. Bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of ziekte, of op momenten dat een opname juist is te voorkomen. Ook kan het voor ouders heerlijk zijn om eens een dagje samen of met de andere kinderen weg te kunnen en de zorg van het zieke kind aan Kids2care uit handen te geven. Wij spelen zo flexibel mogelijk op uw zorgvraag in. In overleg kunnen wij ook nachtzorg bieden. Voor u als ouders een stukje ondersteuning en respijtzorg, ter ondersteuning van de zorg die u elke dag biedt aan uw kind(eren).

Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg voor Verpleegkundige Kindzorg in Noord-Holland.