Vergoeding

De bekostiging van Verpleegkundige Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) middels ZIN (zorg in natura) en voor kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking/ blijvende zorgvraag die vallen onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) middels inzet van PGB (persoon gebonden budget).

Hier hebben wij als team een belangrijke rol in, waarbij we werken volgens MKS (Medische Kindzorg Samenwerking) en onze indicaties worden gesteld op basis van HIK (Handreiking Indicatie Kindzorg). Elke zorgvraag wordt beoordeeld op basis van zorg zo nodig – waar nodig; waarbij als er voorliggende voorzieningen zijn hiernaar toe vullen verwijzen.

Hervorming Langdurige Zorg / Zorgverzekeringswet

Door de Hervorming Langdurige Zorg in Nederland hebben er in 2015 wijzigingen plaatsgevonden in de wijze waarop vergoeding van Verpleegkundige & Medische Kindzorg tot stand komt. Vanaf 1 januari 2015 valt alle Kinderverpleegkundige zorg onder de Zorgverzekeringswet (ZVW). Dit kan zijn in de vorm van ‘Wijkverpleging’ waar medische Kindzorg onder valt, geïndiceerd door een HIK Kinderverpleegkundige van Kids2care kinderthuiszorg.

Wet Langdurige zorg

Als uw kind blijvend, permanent toezicht of 24 uurs zorg in nabijheid nodig heeft door (ernstige) verstandelijke beperking of handicap valt de zorg van uw kind uiterlijk vanaf het 5de levensjaar onder de Wet langdurige zorg (WLZ), deze vormt een vangnet ter overname van de oude AWBZ. Deze groep kinderen wordt niet door de wijk/(kinder)verpleegkundige geïndiceerd maar door het CIZ.

ZIN/ PGB/ particuliere zorg

Kids2care levert Zorg In Natura (ZIN) voor de Zorg Verzekeringswet (ZVW), daarnaast in PGB bekostiging voor Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wij zijn gecontracteerd leverancier bij bijna alle zorgverzekeringen in Nederland. Informeer bij ons naar de mogelijkheden van zorg. Voor WLZ maken wij losse afspraken indien er ZIN verpleging nodig is voor uw kind, dit kan naast PGB soms middels onderaanneming in ZIN worden uitgevoerd.

Verpleegtechnische zorg zoals bijvoorbeeld sondeachterwacht, prikken, infuustherapie, medicijntherapie, oncologische achterwacht, canulezorg etc. leveren wij uitsluitend in ZIN.

Als er een Verpleegkundige grond is voor de zorgvraag van uw kind, is het ook mogelijk om een deel zorg zelf te doen middels PGB, bijvoorbeeld naast ZIN levering van Kids2care. Wel is het altijd goed om te beseffen dat zorg overnemen, ook als daar een betaling tegen over staat een zware taak is. Waar de vraag altijd is, of u de zorg niet langer volhoud als u overdag een paar uur kunt werken buiten uw gezin, of ruimte krijgt om bij te tanken van weer een hele nacht zorg aan uw kind.

Als Kids2care gecontracteerd is bij uw zorgverzekering zal de zorg in ZIN worden uitgevoerd. De zorgplafonds per zorgverzekering en door verzekering goedgekeurde zorgindicatie geven voor ons de maximale inzet aan, hier zijn wij aan gehouden en gaan wij niet overheen.

Het is altijd mogelijk om ons als particuliere organisatie in te zetten voor verpleegkundige Kindzorg.

Informatie

De hoeveelheid informatie rondom Verpleegkundige & Medische Kindzorg is groot en niet in alle gevallen even duidelijk. Voor meer informatie kunt het beste contact opnemen met ons kantoor, zij kunnen u voorzien van een gedegen advies.

Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg voor Verpleegkundige Kindzorg in Noord-Holland