Vergoeding

De bekostiging van Verpleegkundige Kindzorg valt grotendeels onder de Zorgverzekeringswet (ZVW) middels ZIN (zorg in natura) en voor kinderen met verpleegkundige zorgvraag en een verstandelijke beperking/ blijvende zorgvraag die vallen onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg) middels inzet van PGB (persoon gebonden budget).

Hervorming Langdurige Zorg / Zorgverzekeringswet

Door de Hervorming Langdurige Zorg in Nederland hebben er in 2015 wijzigingen plaatsgevonden in de wijze waarop vergoeding van kinderverpleegkundige zorg tot stand komt. Vanaf 1 januari 2015 valt alle kinderverpleegkundige zorg onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit kan zijn in de vorm van ‘Wijkverpleging’, geïndiceerd door een wijk/(kinder)verpleegkundige van Kids2care kinderthuiszorg, of MSVT (medische specialistische verpleging thuis) geïndiceerd door de / een medisch specialist.

Wet Langdurige zorg

Als uw kind blijvend, permanent toezicht of 24 uurs zorg in nabijheid nodig heeft door (ernstige) verstandelijke beperking of handicap valt de zorg van uw kind uiterlijk vanaf het 5de levensjaar onder de Wet langdurige zorg (Wlz), deze vormt een vangnet ter overname van de oude AWBZ. Deze groep kinderen wordt niet door de wijk/(kinder)verpleegkundige geïndiceerd maar door het CIZ.

ZIN/ PGB/ particuliere zorg

Kids2care levert Zorg In Natura (ZIN) zowel voor de Zorg Verzekeringswet (ZVW) als voor Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wij zijn gecontracteerd leverancier bij bijna alle zorgverzekeringen in Nederland. Informeer bij ons naar de mogelijkheden van zorg. Voor WLZ maken wij losse afspraken indien er ZIN verpleging nodig is voor uw kind.

Verpleegtechnische zorg zoals bijvoorbeeld sondeachterwacht, prikken, infuustherapie, medicijntherapie, oncologische achterwacht, canulezorg etc. leveren wij uitsluitend in ZIN.

Het is mogelijk om een deel zorg zelf te doen middels PGB, naast ZIN levering van Kids2care. Als Kids2care gecontracteerd is bij uw zorgverzekeering zal de zorg in ZIN worden uitgevoerd. De zorgplafonds per zorgverzekering en door verzekering goedgekeurde zorgindicatie geven voor ons de maximale inzet aan, hier zijn wij aan gehouden en gaan wij niet overheen.

Het is altijd mogelijk om ons als particuliere organisatie in te zetten voor verpleegkundige Kindzorg.

Informatie

De hoeveelheid informatie rondom de Hervorming Langdurige Zorg is groot en niet in alle gevallen even duidelijk. Voor meer informatie kunt het beste contact opnemen met een van onze kantoor, zij kunnen u voorzien van een gedegen advies.

Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg voor Verpleegkundige Kindzorg in Noord-Holland, Friesland, Groningen en in overleg in Drenthe.