Kwaliteit

Kids2care Kinderthuiszorg is sinds 2009 HKZ NEN-en-ISO 9001-2015 gecertificeerd. Na een uitgebreid kwaliteitstraject, waar diverse medewerkers en cliënten aan meegewerkt hebben, mag alle door Kids2care Kinderthuiszorg geleverde zorg en haar werkwijze HKZ Keurmerk voeren.

Wij zijn er trots op dat wij als bedrijf en team samen onderstaande extra Erkenningen en Certificeringen hebben behaald:

 • CZO erkend voor de Kinderspecialisatie
 • CRKBO gecertificeerd als opleidingsbedrijf
 • S-BB Leerbedrijf
 • Het HKZ-Keurmerk

  Het HKZ-Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ-Keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling. Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de cliënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

  Het HKZ-Keurmerk betekent dat een organisatie:

  • De zaken intern goed op orde heeft
  • De klant principieel centraal stelt
  • Betrouwbare resultaten kan presenteren
  • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

  De HKZ-systematiek is bijzonder in de volgende opzichten:

  • Een samenhangende benadering: alle processen in de zorgorganisatie zijn in hun samenhang genormeerd, met de nadruk op het primaire proces. De effectiviteit van de totale organisatie wordt dus beoordeeld bij certificatie.
  • Een breed draagvlak: HKZ-normen worden ontwikkeld door de belanghebbende partijen zelf. Daardoor beschikken de normen over een breed draagvlak.
  • Openbaarheid: De HKZ-normen zijn openbaar en worden regelmatig geactualiseerd.
  • Normontwikkeling en toetsing vinden strikt gescheiden plaats en staan beide onder formeel toezicht door de Raad van Accreditatie.
  • Toetsing voor het HKZ-Keurmerk is geen momentopname. Om het certificaat te behouden, laat een instelling zich jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen.

  Kids2care Kinderthuiszorg HKZ Certificaat

  Kids2care Kinderthuiszorg voldoet aan het HKZ Certificatieschema Thuiszorgorganisaties, verpleeghuizen en verzorgingshuizen: 2015, Deelschema Verpleging en verzorging. Hiermee voldoet de instelling aan de eisen gesteld in de norm: NEN-EN-ISO 9001:2015.

  De certificaten zijn geldig voor de volgende activiteiten: “Het bieden van verpleegkundige kindzorg aan chronisch en acuut zieke kinderen en hun gezin, thuis en op locatie en het ondersteunen van daarbij passende opleidingen.”

  Opleidingsbedrijf

  Wij dragen wij graag bij aan de groei van de Kindzorg professionals voor de toekomst van deze bijzondere vorm van zorg, waarbij onze gezinnen naast ons ervaren Kindzorg team onze studenten tegen zullen komen.
  Kids2care Kinderthuiszorg zet zich in voor het opleiding van nieuwe zorgprofessionals, waarbij wij stageplekken aanbieden voor:

  • HBO-V 4de jaars studenten
  • MBO-V 4de jaars studenten
  • Kinderverpleegkundigen in opleiding
   Wij koppelen ons PIO’s (proffesionals in opleiding) aan ons ervaren team, zij draaien mee naar de gezinnen, op scholen, dagopvang en in de routezorg.
   Deels onder directe begeleiding, deels onder begeleiding op afstand. Wij streven er naar om onze PIO’s binnen de gestelde leerdoelen zo snel mogelijk als volwaardig teamlid mee te laten draaien en natuurlijk na de opleiding te behouden voor verdere specialisatie.

  Ons team wordt daarnaast getraind in & door:

 • Medische Kindzorg voor Kind & Gezin
 • Palliatieve Kindzorg
 • ACP
 • Familie Intergrated Care
 • HIK & MKS
 • trainingen van Kinderverpleegkunde.nl
 • Kinder EHBO – PBLS
 • voorbehouden en technische handelingen op maat per gezin
 • Brancheverenigingen

  Kids2care Kinderthuiszorg is lid van de volgende brancheverenigingen:

  • Branchevereniging voor integrale Kindzorg (BINKZ)
  • Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ)
  • Kids2care is aangesloten bij  Klachtenportaal Zorg

  BINKZ is een unieke brancheorganisatie waarbinnen werkgevers vanuit de kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen samenwerken. Het doel van BINKZ en de daarbij aangesloten organisaties is om te komen tot een integraal zorgaanbod waarbij de zorg rondom het zieke kind en het gezin buiten het ziekenhuis goed is afgestemd tussen de eerste-, tweede- en derdelijnszorgorganisaties en organisaties die werkzaam zijn in de Jeugdwet, de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

  Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

  Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

  Kids2care Kinderthuiszorg voor Verpleegkundige Kindzorg in Noord-Holland-Noord.