Cliëntenraad

Kids2care Kinderthuiszorg wil graag een eigen cliëntenraad oprichten, de cliëntenraad behartigd de belangen van cliënten binnen de organisatie. Door de cliëntenraad krijgen cliënten een grotere inbreng in het beleid en uitvoering de zorg. Dat doet de cliëntenraad door goed naar cliënten te luisteren. De cliëntenraad behandelt geen individuele klachten, deze worden volgens de geldende klachtenprocedure behandeld.

Naast de cliëntenraad houdt Kids2care elke 2 jaar een extern klanttevredenheidsonderzoek (KTO) waar onze gezinnen extra inbreng tot verbetering, vragen aanvullend kunnen inbrengen. Natuurlijk kan inbreng elke dag van het jaar bij ons worden gedaan, we vinden het fijn om met de inbreng van onze gezinnen de zorg van Kids2care nog meer te kunnen aanpassen op de vraag.

De cliëntenraad bestaat uit minimaal 3 leden, uit zowel NH als NN, welke een afvaardiging vormen voor alle (ouders van) cliënten. Dat kunt u zelf als ouder(s) zijn of iemand van uw familieleden of vrienden die betrokken is bij de zorgverlening van uw kind.

Op dit moment is de cliëntenraad in oprichting, afhankelijk van aanmelding van betrokkenen om deze raadgevende taak op zich te nemen.

Mocht u deel willen uitmaken van de cliëntenraad, neem dan contact op met Kids2care Kinderthuiszorg.