Onze werkwijze

Onze ervaring is dat als de zorg op regelmatige basis geleverd wordt (gedurende meerdere aaneengeschakelde uren en met vaste (kinder)verpleegkundigen, er al snel ruimte ontstaat voor ontspanning voor uw hele gezin. Ruimte voor ontspanning voor uw gezin en kinderen geeft stabiliteit en houvast.

Rust, reinheid en regelmaat

Kids2care vindt het belangrijk dat u als ouder(s) de regie heeft over uw kind(eren) en gezin, waarbij we u natuurlijk kunnen en willen ondersteunen waar nodig. Volgens het principe van ‘rust, reinheid en regelmaat’ maken onze (kinder)verpleegkundige zorgcoördinatoren een Zorgleefplan en planning die past bij de zorgvraag van uw kind. Wij kijken altijd met u als ouder(s) naar uw kind(eren) en gezin om zo samen tot de bij de situatie en zorgvraag passende oplossing en zorgverlening en/of ondersteuning van zorg te komen. Dit is de zorgindicatie waarop de zorg wordt gebaseerd. Wij indiceren zorg zo nodig en waar nodig, waarbij het streven steeds is en blijft dat de taken waar dat enigszins mogelijk is op de korte of langere termijn door u weer worden overgenomen.

Voor u als ouder(s) een stukje ondersteuning en respijtzorg, ter ondersteuning van de zorg die u elke dag biedt aan uw kind(eren), met behoud van eigen regie.

Ons doel

Ons doel

 • kinderen sneller thuis na een ziekenhuisopname;
 • kinderen langer thuis verzorgen;
 • een gezin met een kind met medische zorg ondersteunen om zo het gezinssysteem “op de been te houden” zodat een kind kan opgroeien in een warme en veilige gezinssetting, samen met eventuele broertjes en zusjes;
 • ouders verpleegkundig begeleiden en ondersteunen in de zorg voor hun kind;
 • meer rust en ontspanning voor gezinnen met een kind met een ‘extraatje’.

Onze uitgangspunten

 • kinderen geven vaak zelf goed aan hoe zij hun zorg willen hebben;
 • als ouder bent u ervaringsdeskundige en u kent uw kind het beste;
 • regie bij ouder(s) voor kind en gezin;
 • als gezin wilt u actief in de maatschappij blijven staan;
 • wij bieden hulp en ondersteuning waar nodig en gewenst;
 • warmte, aandacht en betrokkenheid staan in onze zorgverlening voorop; het belangrijkst is dat uw kind zich fijn en veilig voelt;
 • binnen zijn of haar mogelijkheden stimuleren wij zoveel mogelijk de zelfredzaamheid van uw kind.

Ontslag uit het ziekenhuis

Voor een kind is een goede overdracht van ziekenhuis naar huis essentieel. Herstel of vervolg van zorg vindt vaak voor een groot deel na de ziekenhuisopname plaats en in de periode na ontslag hebben kinderen en hun ouders vaak weer contact met de huisarts/specialist/zorgteams.
Om de continuïteit van zorg te waarborgen is het daarom belangrijk voor het kind dat relevante en juiste informatie goed wordt overgedragen vanuit het ziekenhuis naar de opvolgende zorgverlener.
Hier hebben wij als team een belangrijke rol in, waarbij we werken volgens MKS (Medische Kindzorg Samenwerking) en onze indicaties worden gesteld op basis van HIK (Handreiking Indicatie Kindzorg):

 • bij eerste aanmelding voor zorg
 • warme overdracht
 • na elke vervolgende opname en ontslag, blijft de overdracht belangrijk
 • bij wijzigingen in de zorgvraag
 • jaarlijkse update
 • evaluaties van zorg, waar nodig en zo vaak als nodig
Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg voor Verpleegkundige Kindzorg in Noord-Holland, Friesland, Groningen en in overleg in Drenthe.