Voor wie is Kids2care Kinderthuiszorg?

Kids2care Kinderthuiszorg is er voor kinderen met een ‘extraatje’ en hun gezin. Kinderen met een ‘extraatje’ zijn vaak chronisch of acuut zieke kinderen.

Kids2care Kinderthuiszorg levert medische zorg, begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie of bijvoorbeeld op (peuter-)school en kinderdagverblijf. Kids2care streeft er naar om in overleg met de ouders een zo optimaal mogelijke thuissituatie te creëren. Dit doen wij door middel van een breed pakket aan zorgverlening. Onze teamleden inventariseren en indiceren welke zorg uw kind nodig heeft. Daarnaast adviseren wij u over oplossingen die ervoor zorgen dat het hele gezin momenten van rust en ontspanning kan vinden. Juist deze momenten zorgen ervoor dat u als ouder weer de ruimte en rust krijgt om van uw kind(-eren) te genieten!

Wat maakt Kids2care Kinderthuiszorg zo speciaal?

Wij bieden Verpleegkundige Kindzorg, persoonlijke verzorging en verpleegkundige begeleiding zoals omschreven door V&VN.

 • Medische Kindzorg aan kinderen 0-18 jaar & hun gezinnen vallend onder bekostiging van de ZVW (zorgverzekeringswet);
 • zorg voor kinderen met een complexe medische zorgvraag (VP en PV);
 • Verpleegtechnische Kindzorg zowel laag- als hoog complex;
 • CTB thuisbeademing;
 • 24-uurs bereikbaarheid voor onze kinderen en gezinnen;
 • nachtzorg om tijdelijk de zorg te ondersteunen;
 • palliatieve en/ of terminale Kindzorg;
 • verpleegkundige zorg voor kinderen & hun gezinnen en jong-volwassenen vallend onder bekostiging van de WLZ (wet langdurige zorg), deze zorg bieden wij in PGB;
 • samenwerkingsverband voor logeeropvang voor Noord-Nederland.

Onze werkwijze

 • Kids2care werkt middels HKZ gecertificeerd handboek en werkwijze;
 • werken met zorgleefplan welke in overleg met arts, kind en gezin wordt opgesteld;
 • zorg op elke gewenste locatie (o.a. thuis, (peuter-)school, kinderdagverblijf);
 • breed pakket aan technische handelingen.

Kwaliteit

 • Kids2care werkt middels HKZ gecertificeerd handboek en werkwijze;
 • werken met zorgleefplan welke in overleg met arts, kind en gezin wordt opgesteld;
 • zorg op elke gewenste locatie (o.a. thuis, (peuter-)school, kinderdagverblijf);
 • breed pakket aan technische handelingen.

Voor elke regio een passend team bij de individuele zorgvraag

Kids2care biedt maatzorg, waar mogelijk ook buiten de aangegeven regio’s en plaatsen. Samen met u als ouders kijken wij naar zorgvraag en mogelijkheden.

Kids2care Noord-Holland

 • Regio Hoorn / Medemblik / Enkhuizen
 • Regio West Friesland
 • Regio Den Helder / Julianadorp / Schagen / Hollands Kroon
 • Regio Alkmaar / Bergen / Petten / Heerhugowaard
 • Buiten deze regio’s werken wij uitsluitend in overleg
Wat kan Kids2care Kinderthuiszorg verder voor uw kind en gezin betekenen?

Wat kan Kids2care Kinderthuiszorg verder voor uw kind en gezin betekenen?

 • scholing op het gebied van het aanleren van (medische) handelingen en vaardigheden;
 • scholing en voorlichting geven aan ouders, scholen en kinderopvang;
 • observatie van het kind en signalering van bijzonderheden;
 • ondersteuning van de zelfredzaamheid van het kind bij persoonlijke verzorging;
 • begeleiding van ouders bij de opvoeding van kinderen;
 • terminale zorg en stervensbegeleiding in samenwerking met het ziekenhuis waar een kind onder behandeling is;
 • samenwerking met meerdere ziekenhuizen in Nederland;
 • begeleiding van het zorgtraject van aanvraag tot uitvoeren.