Kindzorg op locatie

Voor kinderen met een ‘extraatje’ is het vaak moeilijk om naar een reguliere school of peuterspeelzaal te gaan. Medicijngebruik en de noodzakelijke (kinder)verpleegkundige verzorging of begeleiding zijn soms onoverkomelijke hindernissen.

Kids2care Kinderthuiszorg kan ervoor zorgen dat uw kind weer samen met zijn of haar vriendjes naar school kan gaan. Onze ondersteuning kan variëren van een enkele verpleegkundige handeling, verpleegkundig toezicht met direct handelen als dat nodig is, tot zorg gedurende meerdere, aaneengeschakelde uren zorg op locatie.
Ook een schoolreisje kan natuurlijk met zorg worden geregeld, want elk kind moet kind kunnen zijn!

Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Zoekt u zorg voor uw kind? Wij denken graag met u mee!

Kids2care Kinderthuiszorg voor Verpleegkundige Kindzorg in Noord-Holland.